Razem dla bezpieczeństwa

Rezultaty projektu

Data publikacji 26.08.2020

 

 

W ramach projektu odbyły się spotkania partnerów projektu, w trakcie których doprecyzowano wspólne procedury transgraniczne, zorganizowano szkolenia dla funkcjonariuszy Policji z Czech i Polski ze zmieniających się przepisów prawa po obu stronach granicy oraz szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej. Pod koniec listopada 2017r. w ramach projektu odbyły się wspólne ćwiczenia transgraniczne, w trakcie których wykorzystywano wiedzę i umiejętności nabyte dzięki realizacji projektu.

Wypracowana została dwujęzyczna broszura informacyjna dot. przepisów ruchu drogowego, z uwzględnieniem rowerzystów, która dystrybuowana będzie podczas wspólnych działań (np. patroli). Funkcjonariusze Policji otrzymali wyposażenie medyczne m.in. torby pomocy przedmedycznej, apteczki osobiste (w wersji podstawowej i rozszerzonej), rzutki ratownicze. Zakupiono także breloki ratownicze, które będą przekazywane uczestnikom ruchu drogowego, aby w nagłej sytuacji mogły przyczynić się do uratowania komuś życia.

 

 

Powrót na górę strony