Razem dla bezpieczeństwa

Informacja o projekcie

Data publikacji 26.08.2020

 

W dniu 7 lutego 2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie mikroprojektu pt. „Razem dla bezpieczeństwa” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa.

Partnerami mikroprojektu są: Komenda Wojewódzka Policji w Libercu oraz Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu – Partner Wiodący. Po stronie polskiej jednostką realizującą mikroprojekt jest Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu.

Projekt będzie realizowany w latach 2017-2018.

Obszar realizacji projektu: powiat zgorzelecki, kraj liberecki.

Celem projektu jest:
- podniesienie poziomu współpracy pomiędzy Policją polską i czeską,
- podniesienia kompetencji funkcjonariuszy policji w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i działań prewencyjnych,
- poprawa sprawności i efektywnościwspółdziałania policji obu krajów na rzecz mieszkańców oraz turystów pogranicza polsko - czeskiego.

Realizacja projektu przyczyni się do następujących zmian we wzajemnej współpracy obu jednostek:
- przyśpieszenie wymiany informacji w zakresie objętym projektem;
- poprawa koordynacji i ekonomiki wspólnych działań policji obu krajów;
- szybsza, sprawniejsza i skuteczniejsza realizacja wspólnych działań policji dolnośląskiej i czeskiej;
- podniesienie kompetencji zawodowych uczestników projektu dzięki wspólnym szkoleniom i ćwiczeniom;
- nawiązanie bezpośrednich kontaktów interpersonalnych pomiędzy funkcjonariuszami/pracownikami instytucji na pograniczu polsko-czeskim.

Wartość całego mikroprojektuto 35 041,54 euro, w tym dofinasowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości29 785,30 euro.

Wartość projektu po stronie czeskiej 13 232,50 euro, w tym dofinansowanie11 247,62 euro.

Wartość projektu po stronie polskiej 21 809,04 euro, dofinansowanie 18 537,68 euro.

 

Projekt pt. „Razem dla bezpieczeństwa” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0000560” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Nysa

 

Powrót na górę strony