Zwiększenie bezpieczeństwa na pograniczu polsko – czeskim

Efekty projektu

Data publikacji 29.07.2020

 

 

 

 

W dniu 11 lutego 2019 roku została podpisana umowa o dofinansowanie mikroprojektu pt. „Zwiększenie bezpieczeństwa na pograniczu polsko - czeskim” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa.

Partnerami mikroprojektu są: Komenda Wojewódzka Policji w Libercu oraz Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu – Partner Wiodący.

Projekt był realizowany w latach 2019-2020.

Obszar realizacji projektu:

po stronie czeskiej: kraj liberecki.

po stronie polskiej: powiat bolesławiecki, powiat lubański, powiat lwówecki, powiat zgorzelecki, powiat złotoryjski.

 

Celem projektu było:

- podniesienie poziomu współpracy pomiędzy Policją polską i czeską,

- podniesienia kompetencji funkcjonariuszy policji w zakresie wspólnych działań transgranicznych,

- poprawa sprawności i efektywności współdziałania policji obu krajów na rzecz mieszkańców oraz turystów pogranicza polsko - czeskiego.

 

Realizacja projektu przyczyniła się do istotnych zmian we wzajemnej współpracy obu partnerów projektu takich jak:

- przyśpieszenie wymiany informacji w zakresie objętym projektem – dzięki spotkaniom odbywającym się zarówno po tronie polskiej jak i czeskiej podczas których wymieniano doświadczenia w zakresie poszukiwania osób zaginionych;

- podniesienie kompetencji  językowych uczestników projektu osiągnięto poprzez realizację wspólnych szkoleń językowych z języka czeskiego dla funkcjonariuszy policji polskiej i z języka polskiego dla funkcjonariuszy policji czeskiej;

- poprawa koordynacji i ekonomiki wspólnych działań policji obu krajów:  poprzez szkolenia z wykorzystania GPS
i wspólne ćwiczenia transgraniczne oraz zakup sprzętu. KWP w Libercu zakupiła m.in. latarki i power banki. Dla policjantów z Polski zakupiono m.in.: laptopa, latarki, namiot ze stołem i ławkami, najaśnicę, megafony, komplety przeciwdeszczowe, nawigacje wraz z oprogramowaniem;

- szybsza, sprawniejsza i skuteczniejsza realizacja wspólnych działań policji dolnośląskiej i libereckiej została wypróbowana we wspólnych ćwiczeniach transgranicznych, w trakcie których wykorzystano wiedzę i umiejętności nabyte dzięki realizacji projektu;

- nawiązanie bezpośrednich kontaktów interpersonalnych pomiędzy funkcjonariuszami/pracownikami instytucji na pograniczu polsko-czeskim dzięki wspólnym szkoleniom i ćwiczeniom;

 

Wartość całego mikroprojektu to 42 816,84 euro, w tym przyznane dofinasowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 36 394,31 euro.

Wartość projektu po stronie czeskiej 19 793,00 euro, w tym dofinansowanie 16 824,05euro.

Wartość projektu po stronie polskiej 23 023,84 euro, dofinansowanie 19 570,26 euro.

 

 

Projekt pt. „Zwiększenie bezpieczeństwa na pograniczu polsko - czeskim” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0001737 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Nysa

 

 

Powrót na górę strony