Zwiększenie bezpieczeństwa na pograniczu polsko – czeskim

Inauguracja mikroprojektu

Data publikacji 29.07.2020

 

 

 

 

W dniach 27-28 marca 2019 roku Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, jako Partner Wiodący mikroprojektu „Zwiększenie bezpieczeństwa na pograniczu polsko - czeskim”, realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa, zorganizowała spotkanie zespołu roboczego w ramach Działania 1 Zarządzanie i wydatki ogólne. Było ono poświęcone kwestiom organizacyjnym dotyczącym realizacji działań przewidzianych w projekcie (wymiana doświadczeń w zakresie poszukiwania osób zaginionych, szkolenia językowe, ćwiczenia transgraniczne). Każdy z partnerów przekazał swoje oczekiwania w związku z realizacją mikroprojektu, wspólnie ustalono ramy i harmonogram poszczególnych działań oraz przyjęto zasady promocji projektu.

Okresowe spotkania robocze są niezbędnym elementem sprawnego i efektywnego zarządzania projektem i warunkują osiągnięcie założonych celów. Dodatkowo dzięki nim zostają nawiązane kontakty między funkcjonariuszami i pracownikami pełniącymi służbę w różnych pionach. W spotkaniu, które odbyło się w Świeradowie Zdroju udział wzięli przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji z Liberca i przedstawiciele policji dolnośląskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt pt. „Zwiększenie bezpieczeństwa na pograniczu polsko - czeskim” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0001737 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Nysa

Powrót na górę strony