Komunikacja międzykulturowa w międzynarodowej współpracy policji polskiej i niemieckiej

Informacja o projekcie

Data publikacji 25.08.2020

W dniu 13 grudnia 2017 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie nr ERN-PL-17.11.29-393/46 na realizację małego projektu: „Komunikacja międzykulturowa w międzynarodowej współpracy policji polskiej i niemieckiej”, zgodnie z decyzją Komitetu Sterującego Funduszem Małych Projektów Interreg Polska-Saksonia 2014-2022 z dnia 13.12.2017.

Wartość całkowita projektu wynosi : 20.525,01 euro, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) maksymalnie wyniesie: 16 609,85 euro. Procent dofinansowania - 85%

Partnerami małego projektu są: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu - http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl/pl/zamowienia_publiczne/fundusze_unijne/fundusze_1

oraz Komenda Wojewódzka Policji w Görlitz - https://www.polizei.sachsen.de/de/63099.htm

Obszar realizacji projektu: powiat bolesławiecki, powiat lwówecki, powiat  jeleniogórski, powiat zgorzelecki, powiat złotoryjski, powiat budziszyński i  powiat görlitz.

 Celem projektu jest:

 - podniesienie poziomu współpracy pomiędzy Policją polską i niemiecką.

W ramach projektu przewidziano 3-dniowe szkolenie z udziałem trenera zewnętrznegoi tłumacza dla 5 funkcjonariuszy policji saksońskiej i 10 funkcjonariuszy policji dolnośląskie j (średnii wyższy szczebel kierowniczy KMP Wrocław i KPP obszaru wsparcia, Kierownictwo Wydziału Wywiadu Kryminalnego oraz funkcjonariusze Zespołu Międzynarodowej Współpracy Policji). Celem szkolenia będzie:

- zapoznanie z modelami komunikacji przy uwzględnieniu różnic kulturowych,

- omówienie czynników zakłócających przepływ informacji,

- wzajemne poznanie obiegu informacji operacyjnych w obu jednostkach,

-omówienie kompetencji i roli oficerów kontaktowych, służb dyżurnych, punktów kontaktowych, oficerów łącznikowych i ich wzajemnych relacji,

- wypracowanie modelu zarządzania informacją w sytuacjach trudnych z uwzględnieniem umowy
o współpracy polsko-niemieckiej oraz pozostałych umów.

Kolejnym etapem projektu będą  2-dniowe hospitacje 5 funkcjonariuszy saksońskich na Dolnym Śląsku i 2-dniowe hospitacje 10 funkcjonariuszy dolnośląskiej policji na terenie PD  Görlitz i LKA Saksonia.

Na zakończenie projektu przewidziane jest 3-dniowe spotkanie podsumowujące  dla 38 osób z udziałem przedstawicieli jednostek: KWP Wrocław i KWP Gorzów Wielkopolski, KWP Szczecin, Policja Saksonii, Policja Brandenburgii, Policja Maklemburgii Przedmorza oraz Berlina, Oficerów Łącznikowych Policji polskiej i niemieckiej, przedstawiciela Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji. Celem spotkania będzie podsumowanie szkolenia i hospitacji oraz wymiana doświadczeń w zakresie podnoszenia kompetencji międzykulturowych funkcjonariuszy jednostek obszarów przygranicznych. 

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 marca 2018 do 28 lutego 2019 roku.  

Projekt ERN-PL-17.11.29-393  „Komunikacja międzykulturowa w międzynarodowej współpracy policji polskiej
i niemieckiej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022.

Powrót na górę strony