Komunikacja międzykulturowa w międzynarodowej współpracy policji polskiej i niemieckiej

Działania i rezultaty projektu

Data publikacji 25.08.2020

Projekt ERN-PL-17.11.29-393 „Komunikacja międzykulturowa w międzynarodowej współpracy policji polskiej i niemieckiej”

  •  Tytuł projektu: "Komunikacja międzykulturowa w międzynarodowej współpracy policji polskiej i niemieckiej"
  • Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska-Saksonia 2014-2022
  • Wartość całkowita projektu wynosi: 20.525,01 euro, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) maksymalnie wyniesie: 16 609,85 euro. Procent dofinansowania to 85%
  • Okres realizacji projektu: 01.03.2018 - 28.02.2019
  • Partnerami  projektu są: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu - www.dolnoslaska.policja.gov.pl/pl/   oraz Dyrekcja Policji w Görlitz - https://www.polizei.sachsen.de/de/index.htm
  • Obszar realizacji projektu: powiat bolesławiecki, powiat lwówecki, powiat jeleniogórski, powiat zgorzelecki, powiat złotoryjski, powiat budziszyński i powiat görlitz.
  • Celem projektu miało być polepszenie współpracy pomiędzy Policją polską i niemiecką.
  • Rezultaty projektu : Projekt pozytywnie wpłynął na zrównoważony rozwój. Umiejętności komunikacyjne nabyte przez uczestników projektu oraz sieć kontaktów interpersonalnych stworzona dzięki wspólnym spotkaniom i szkoleniu przyczyniła się do szybszego reagowania i współdziałania jednostek policji krajów partnerskich w sytuacjach trudnych i kryzysowych na pograniczu. Uzyskana dzięki temu poprawa bezpieczeństwa  przekłada się   bezpośrednio na jakość życia mieszkańców terenów przygranicznych. To również podnosi atrakcyjność tych obszarów dla  turystów oraz potencjalnych inwestorów. Innowacyjność projektu została doceniona przez wszystkich jego uczestników, a nawet przyczyniła się do realizacji podobnego projektu z sąsiadami z Czech. Doceniono znaczenie i wagę komunikacji interpersonalnej w aspekcie sprawnego funkcjonowania policji na obszarach przygranicznych .Dzięki wysoce specjalistycznemu szkoleniu z zakresu komunikacji międzykulturowej, które zostało specjalnie przygotowane dla funkcjonariuszy policji polskiej i niemieckiej, podniesiono  kompetencje komunikacyjne funkcjonariuszy polskich i niemieckich poprzez poznanie i zrozumienie różnic kulturowych w krajach partnerów projektu. Bardzo duże znaczenie miały też hospitacje w jednostkach krajów partnerskich. Możliwość osobistego uczestnictwa i zobaczenia jak faktycznie funkcjonują te instytucje była bardzo cennym doświadczeniem dla uczestników projektu. Pozwoliło to też nawiązać kontakty interpersonalne bardzo ważne podczas wykonywania codziennych czynności służbowych. Dzięki temu faktycznie udało się osiągnąć szybszy czas reagowanie na zaburzenia w sytuacjach trudnych, gdzie wcześniej opóźnienia były związane z  barierą komunikacyjną. Do osiągnięcia zamierzonego celu bardzo przyczyniła się również  konferencja podsumowująca projekt.

W ramach projektu przeprowadzone zostały następujące działania:

1.  3-dniowe szkolenie w dniach 25-27.04.2018 roku w Szklarskiej Porębie, dla 5 funkcjonariuszy policji saksońskie i 10 funkcjonariuszy policji polskiej. Szkolenie zostało przeprowadzone przez firmę zewnętrzną specjalizującą się doradztwie w zakresie tworzenia, zarządzania i wsparcia polsko – niemieckich zespołów oraz komunikacji w środowiskach międzynarodowych. Celem warsztatów było podwyższenie kompetencji komunikacyjnych oraz jakości współpracy partnerów projektu.

 

 

 

2.  2-dniowe hospitacje na Dolnym Śląsku w dniach 18-19.06.2018 dla 5 funkcjonariuszy saksońskich, którzy brali wcześniej udział w szkoleniu. Uczestnicy projektu zostali zapoznani z obiegiem informacji po stronie polskiej w jednostkach organizacyjnych wyższego i niższego szczebla.

 

 

 

 

 3. 2-dniowe hospitacje na terenie PD Görlitz i LKA Saksonia w dniach 06-07.09.2018 roku dla 10 funkcjonariuszy dolnośląskiej policji, którzy brali wcześniej udział w szkoleniu. Uczestnicy projektu zostali zapoznani z obiegiem informacji po stronie niemieckiej w jednostkach organizacyjnych wyższego i niższego szczebla.

 

 

4. 3 - dniowa międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt, która odbyła się w dniach 10-12.10.2018 w Świeradowie Zdroju. Wzięło w niej udział 38 osób z Polski i Niemiec, w tym funkcjonariusze, którzy uczestniczyli we wcześniejszym szkoleniu i hospitacjach. Ponadto na konferencję przybyli nadinsp. Tomasz Trawiński – Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu,  Polizeipräsident Torsten Schultze z Dyrekcji Policji Görlitz, Präsident Petric Kleine – Prezydent Urzędu Kryminalnego Saksonii, ponadto insp. Łukasz Wiliński – Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, mł. insp. Wiesław Gom – Oficer Łącznikowy przy Ambasadzie RP w Berlinie, nadkom. Mark Chowański – Oficer Łącznikowy BKA przy Ambasadzie RFN w Warszawie oraz pozostali uczestnicy projektu z Dolnego Śląska, Wolnego Landu Saksonii, jak również przedstawiciele KWP w Szczecinie, KWP w Gorzowie oraz Meklemburgii Przedmorza, Berlina i Brandenburgii.

 

 

Konferencja podzielona została na trzy moduły. W części pierwszej poświęconej teoretycznym aspektom funkcjonowania organizacji w kulturze polskiej i niemieckiej, uczestnikom konferencji przedstawiono wiedzę i doświadczenia zdobyte podczas szkolenia i hospitacji. W części drugiej zostało przeprowadzone ćwiczenie o nazwie Marshmallow challenge – zbuduj wieżę, zbuduj zespół. Zadanie było proste, jednak jego realizacja w zespołach już nie taka oczywista. Wyniki ćwiczenia były bardzo interesujące i zarazem zaskakujące. Ćwiczenie uwzględniało presję czasu, posiadane zasoby, różnice językowe, konkurencję grup oraz umiejętność pracy w zespole. W środowiskach międzynarodowych nie jest to łatwe. W ostatniej części konferencji zaproszeni goście mieli możliwość przedstawienia swoich doświadczeń ze współpracy międzynarodowej oraz przedyskutowania spostrzeżeń w grupie międzynarodowej.

 

Informacje o projekcie na stronach partnera projektu:

https://www.polizei.sachsen.de/de/63099.htm

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska- Saksonia 2014-2022. 

 

  

Powrót na górę strony