Nie dla narkotyków - zwiększenie skuteczności policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko niemieckim

Nie dla narkotyków - zwiększenie skuteczności policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko niemieckim

Data publikacji 25.08.2020

 

W dniu 19 kwietnia 2016 roku Komitet Monitorujący Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020 zatwierdził projekt flagowy pt. „Nie dla narkotyków - zwiększenie skuteczności policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko niemieckim” do dofinansowania. W dniu 30 września 2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie wyżej wymienionego projektu flagowego.

Projekt będzie realizowany w latach 2016-2018.

 

Obszar realizacji projektu

powiaty: bolesławiecki, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski (woj. dolnośląskie)
powiat żarski (woj. lubuskie)
powiaty: Bautzen, Görlitz

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie intensywności współpracy Policji polskiej i saksońskiej w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępstw związanych z narkotykami i dopalaczami oraz podniesienie poziomu świadomości społecznej na temat dopalaczy i narkotyków na terenie pogranicza polsko-saksońskiego.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe projektu:

1 Stworzenie warunków dla optymalnej transgranicznej współpracy policji w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości narkotykowej,

2 Podniesienie kompetencji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników policji zajmujących się tematyką narkotykową,

3 Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej mieszkańców pogranicza polsko- saksońskiego na temat problemów związanych z zażywaniem substancji odurzających.

 

Realizacja projektu przyczyni się do:

- poznania specyfiki problemu na pograniczu oraz nawiązanie międzynarodowych kontaktów roboczych pomiędzy funkcjonariuszami/pracownikami, które będą wykorzystywane w codziennej służbie,

- zwiększenia poziomu współpracy instytucji w zakresie zwalczania i prewencji przestępczości związanej z narkotykami i środkami odurzającymi na pograniczu,

- podniesienia kompetencji zawodowych osób zajmujących się zwalczaniem przestępczości tzw. narkotykowej,

- szybkiej i efektywnej wymiany informacji pomiędzy partnerami, a także innymi instytucjami oraz wypracowania kompatybilnych względem siebie rozwiązań odnośnie problematyki narkotykowej,

- zahamowania tempa wzrostu popytu na narkotyki, podniesienia poziomu wiedzy na temat problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku oraz ograniczenia przestępczości i zjawiska narkomanii wśród nieletnich,

- promowania społecznej negacji zachowań niezgodnych z prawem oraz powiadamiania właściwych organów. 

 

Projekt realizowany jest przez następujące jednostki:

po stronie saksońskiej - Dyrekcja Policji w Görlitz,

po stronie polskiej: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.

Partnerem Wiodącym projektu jest Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu.

 

Wartość całego projektu wynosi 1 110 668,53 euro, w tym dofinasowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 944 068,25 euro.

Wartość projektu po stronie saksońskiej 258 803,00 euro, w tym dofinansowanie 219 982,55 euro.

Wartość projektu po stronie polskiej 851 865,53 euro, dofinansowanie 724 085,70 euro.

 

Projekt nr PLSN.04.01.00-02-0001/15 pn. „Nie dla narkotyków – zwiększenie skuteczności policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko niemieckim” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

Powrót na górę strony