Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021

Poszukiwania osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości

Data publikacji 25.03.2021

1 stycznia 2021 roku Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, jako beneficjent, rozpoczęła realizację projektu nr NMF/PA20/031 pn.: „Poszukiwania osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości”, który korzysta z dofinansowania otrzymanego od Norwegii w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021 z Programu „Sprawy wewnętrzne” – obszar tematyczny: Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości”. Projekt zakończy się 31 grudnia 2023r.

Wartość całkowita projektu: 782 107 EUR. Dofinansowanie otrzymane od Norwegii w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 wynosi 85% wartości projektu, t. j. 664 791 EUR. Pozostałych 15% kosztów projektu w wysokości 117 316 EUR finansowanych jest z budżetu państwa. Wartość projektu po stronie beneficjenta- KWP we Wrocławiu wynosi 261 926,91 EUR, w tym dofinansowanie 222 637,87 EUR.

Partnerami projektu są: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim, Komenda Wojewódzka Policji w Opolu oraz Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji organów ścigania w zakresie poszukiwań i zatrzymań osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości, w tym członków zorganizowanych grup przestępczych.

Działania nakierowane są na współpracę między polskimi organami z tzw.: „łańcucha sprawiedliwości” (Policja, Prokuratura, Sądy), a także zwiększenie współpracy międzynarodowej w tym zakresie. W ramach projektu planowane jest zakupienie innowacyjnego i specjalistycznego sprzętu dla policji. Główne działania w projekcie obejmują:

Zadanie 1: Rozwój kompetencji funkcjonariuszy Policji oraz przedstawicieli innych organów ścigania
w zakresie procedur związanych z poszukiwaniem osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. W ramach zadania odbędą się m.in. seminaria oraz szkolenia eksperckie, wizyta studyjna w jednostce Policji niemieckiej, a także szkolenia kaskadowe dla Sekcji Kryminalnych i Dochodzeniowo-Śledczych Komend Miejskich i Powiatowych Policji poszczególnych jednostek wojewódzkich biorących udział w projekcie.

Zadanie 2: Podniesienie kwalifikacji policjantów w zakresie używania nowoczesnych środków techniki operacyjnej. Zadanie to zostanie zrealizowane poprzez szkolenie z zakresu obserwacji i używania środków techniki operacyjnej do prowadzenia działań operacyjnych, związanych z zatrzymaniem osób poszukiwanych.

Zadanie 3: Rozwój kompetencji funkcjonariuszy Policji w zakresie zatrzymywania osób poszukiwanych. Działania zaplanowane w związku z tym zadaniem to szkolenie dla jednostek specjalnych zajmujących się zatrzymywaniem osób poszukiwanych, szkolenie z zakresu zabezpieczenia funkcjonariuszy kryminalnych dokonujących zatrzymań oraz ćwiczenia zgrywające z zakresu obserwacji transgranicznej i zatrzymywania osób poszukiwanych.

Zadanie 4: Podniesienie kwalifikacji funkcjonariuszy Policji w zakresie odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw. Elementem tego zadania będzie wizyta studyjna w jednostce Policji saksońskiej, dotycząca odzyskiwania mienia oraz seminarium z zakresu odzyskiwania mienia osób poszukiwanych, pochodzącego
z działań przestępczych.

 

Więcej informacji na stronie internetowej:

www.norwaygrants.pl

Powrót na górę strony