OGŁOSZONE

PUZ-2380-055-079/2022-055/2023/MR

Termin składania ofert: 31.07.2023 r. godz. 09:00

CPV:

Wartość zamówienia:

Realizacja umowy ramowej zakup i dostawa urządzeń wielofunkcyjnych wysokowydajnych A4 wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem do zarządzania siecią komputerów oraz urządzeniami drukującymi w ilości 5 sztuk – część 2 postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej

Termin składania ofert wykonawczych:  31.07.2023 r. do godz. 09.00
Oferty wykonawcze w ramach realizacji umowy ramowej należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Otwarcie ofert w dniu 31.07.2023 r. o godz. 09.10 za pośrednictwem platformazakupowa.pl
 

Powrót na górę strony