OGŁOSZONE

PUZ-2380-056-043/2022-056/2023/MR

Termin składania ofert: 31.07.2023 r. godz. 09:00

CPV:

Wartość zamówienia:

Realizacja umowy ramowej dostawa – zakup i dostawa monitorów LCD typ II (38 szt.)

Termin składania ofert wykonawczych:  31.07.2023 r. do godz. 09.00
Oferty wykonawcze w ramach realizacji umowy ramowej należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Otwarcie ofert w dniu 31.07.2023 r. o godz. 09.20 za pośrednictwem platformazakupowa.pl
 

Powrót na górę strony