PUZ-2380-070-064-070/2023/MR - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-070-064-070/2023/MR

Termin składania ofert: 11.08.2023 r. godz. 09:00

CPV: 90910000-9 usługi sprzątania

Wartość zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego sprzątania parteru budynku KWP we Wrocławiu przy ul. Podwale 31-33 Zamawiający przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej miejsca, w którym usługa sprzątania będzie wykonywana. Zamawiający informuje, iż wizja lokalna odbędzie się w dniu 03.08.2023 r. o godz. 10.00. Wykonawcy chcący uczestniczyć w wizji lokalnej winni przybyć do KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33 (hol) przed godziną 10.00.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: malgorzata.rosolowicz@wr.policja.gov.pl 
Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl  https://platformazakupowa.pl/transakcja/800159
 oraz strony internetowej Zamawiającego, na której umieszczono postępowanie https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.
Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały https://platformazakupowa.pl/transakcja/800159
Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/800159  lub pocztą elektroniczną na adres: malgorzata.rosolowicz@wr.policja.gov.pl
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania: .
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP dnia 31.07.2023 r. 
 

Powrót na górę strony