OGŁOSZONE

PUZ-2380-066-029/2021-066/2023/MR

Termin składania ofert: 03.08.2023 r. godz. 09:30

CPV:

Wartość zamówienia:

Realizacja umowy ramowej - dostawa – drukarki monochromatyczne typ I w ilości 1 szt. i monochromatyczne typ II w ilości 6 szt.

Termin składania ofert wykonawczych:  do dnia 03.08.2023 r. do godz. 09.30
Oferty wykonawcze w ramach realizacji umowy ramowej należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Otwarcie ofert w dniu 03.08.2023 r. o godz. 09.45 za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Powrót na górę strony