PUZ-2380-071-061-071/2023/DZ - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-071-061-071/2023/DZ

Termin składania ofert: 25.08.2023, godz. 09:00

CPV: 33761000-2 – Papier toaletowy, 39224000-8 – Miotły i szczotki i inne artykuły różnego rodzaju, 39514200-0 – Ścierki, 39800000-0 – Środki czyszczące i polerujące, 39830000-9 – Środki czyszczące, 39831300-9 – Środki do czyszczenia podłóg, 33711900-6 – Mydło

Wartość zamówienia: poniżej 140000 euro

Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru toaletowego, środków czystości i materiałów do sprzątania.

Postępowanie podzielono na 3 części:

- część I zamówienia – dostawa papieru toaletowego małego i dużego, ręczników papierowych z celulozy i ręczników zz,

- część II zamówienia – dostawa materiałów do sprzątania, tj. worków na odpady, ścierek, mioteł do zamiatania, zapasów do mopa z kieszeniami, szczotek WC, zmiotek/szufelek i zapasów do mopa okrągłego,

- część III zamówienia – dostawa środków chemicznych, tj. mleczek, żeli, mydeł, płynów, środków, sprayów do czyszczenia/mycia

 

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej „Platforma”) pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy –  platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej –  dorota.zych@wr.policja.gov.pl

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl – https://platformazakupowa.pl/transakcja/802573 oraz stronie internetowej Zamawiającego, na której umieszczono postępowanie  https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały https://platformazakupowa.pl/transakcja/802573 Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na  https://platformazakupowa.pl/transakcja/802573 lub pocztą elektroniczną na adres: dorota.zych@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/802573

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP dnia 04.08.2023 r. 

Powrót na górę strony