PUZ-2380-080-006-080/2023/DZ - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-080-006-080/2023/DZ

Termin składania ofert: 06.09.2023 r., godz. 09:00

CPV: 39294100-0 – Artykuły informacyjne i promocyjne

Wartość zamówienia: poniżej 140000 euro

Dostawa materiałów prewencyjnych dla Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu (3 części).

Postępowanie podzielono na 3 części:

- część I zamówienia dostawa materiałów prewencyjnych dla Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu, tj. naklejek flagi Ukrainy, odblasków w kształcie samochodziku, światełek-odblasków, długopisów, latarek, plecaków szkolnych, zabawek samochodzików policyjnych, smyczy do kluczy, balonów, piłek plażowych dmuchanych, pendrive’ów, zestawów flamastrów, zestawów kredek świecowych, zestawów szkolnych 14-elementowych, zestawów szkolnych w drewnianym pudełku, zestawów 3 ołówków z gumką i linijką, bloków rysunkowych, toreb bawełnianych, worków bawełnianych, piórników do kolorowania, zakreślaczy trójkątnych, zakreślaczy mini, zestawów szkolnych, przeźroczystych butelek na wodę, kasków rowerowych i dzwonków rowerowych, opisanych w załączniku nr 1 do SWZ – formularz ofertowy – część I – opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 1a do SWZ – załączniki graficzne,

- część II zamówieniadostawa materiałów prewencyjnych dla Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu, tj. maskotek Komisarza Lwa, opisanych w załączniku nr 1 do SWZ – formularz ofertowy – część II – opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 1a do SWZ – załączniki graficzne,

- część III zamówieniadostawa materiałów prewencyjnych dla Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu, tj. stroju/kostiumu Komisarza Lwa, opisanych w załączniku nr 1 do SWZ – formularz ofertowy – część III – opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 1a do SWZ – załączniki graficzne.

 

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej „Platforma”) pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy lub poczty elektronicznej –  dorota.zych@wr.policja.gov.pl.

Link do postępowania dostępny jest na stronie platformazakupowa.pl – https://platformazakupowa.pl/transakcja/808196 oraz stronie internetowej Zamawiającego, na której umieszczono postępowanie  https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na stronie platformazakupowa.pl – https://platformazakupowa.pl/transakcja/808196. Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na stronie platformazakupowa.pl – https://platformazakupowa.pl/transakcja/808196 lub pocztą elektroniczną na adres: dorota.zych@wr.policja.gov.pl.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw, na stronie dotyczącej postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/808196.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP dnia 22.08.2023 r.

Powrót na górę strony