PUZ-2380-084-020-084/2023/DZ - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-084-020-084/2023/DZ

Termin składania ofert: 20.09.2023 r. godz. 09:00

CPV: 90910000-9 – Usługi sprzątania

Wartość zamówienia: poniżej 140000 euro

Usługa kompleksowego sprzątania KWP, KMP/KPP

Postępowanie podzielono na 4 części:

Część 1: realizacja od dnia zawarcia umowy

KWP we Wrocławiu – budynek ,,A’’, ul. gen. I. Połbina 1, 54-151 Wrocław

Powierzchnia kompleksowego sprzątania: 2 126,20 m²

Szczegółowy katalog usług, sposób ich wykonania oraz częstotliwość określa załącznik nr 1 do Projektowanych postanowień umowy.

Część 2: realizacja od dnia zawarcia umowy

KWP we Wrocławiu – budynek ,,B’’, ul. gen. I. Połbina 1, 54-151 Wrocław

Powierzchnia kompleksowego sprzątania: 3 175,67 m²

Szczegółowy katalog usług, sposób ich wykonania oraz częstotliwość określa załącznik nr 1 do Projektowanych postanowień umowy.

Część 3: realizacja od dnia zawarcia umowy

KWP we Wrocławiu – budynek ,,M’’, ul. gen. I. Połbina 1, 54-151 Wrocław

Powierzchnia kompleksowego sprzątania: 1 400 m²

Szczegółowy katalog usług, sposób ich wykonania oraz częstotliwość określa załącznik nr 1 do Projektowanych postanowień umowy.

Część 4: realizacja od dnia zawarcia umowy

KMP Wałbrzych PdOZ (areszt), ul. Mazowiecka 2, 58-300 Wałbrzych

Powierzchnia kompleksowego sprzątania: 402,70 m²

Szczegółowy katalog usług, sposób ich wykonania oraz częstotliwość określa załącznik nr 1 do Projektowanych postanowień umowy.

 

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej „Platforma”) pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy lub poczty elektronicznej –  dorota.zych@wr.policja.gov.pl.

Link do postępowania dostępny jest na stronie platformazakupowa.pl – https://platformazakupowa.pl/transakcja/815368 oraz stronie internetowej Zamawiającego, na której umieszczono postępowanie  https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na stronie platformazakupowa.pl – https://platformazakupowa.pl/transakcja/815368. Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na stronie platformazakupowa.pl – https://platformazakupowa.pl/transakcja/815368 lub pocztą elektroniczną na adres: dorota.zych@wr.policja.gov.pl.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw, na stronie dotyczącej postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/815368.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP dnia 07.09.2023 r. 

Powrót na górę strony