OGŁOSZONE

PUZ-2380-098-040/2023-098/2023/AB

Termin składania ofert: 12.09.2023 godz. 10:15

CPV:

Wartość zamówienia:

Realizacja umowy ramowej – zakup i dostawa komputerów przenośnych 53 szt. (laptopów)

Realizacja umowy ramowej – zakup i dostawa komputerów przenośnych 53 szt. (laptopów)

sprawa nr PUZ-2380-098-040/2023-098/2023/AB,

CPV: 30200000-1

Termin składania ofert wykonawczych do dnia: 12.09.2023 r. do godz. 10.15.

Termin otwarcia ofert wykonawczych: do dnia 12.09.2023 r. do godz. 10.30.

Oferty wykonawcze w ramach realizacji umowy ramowej należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Otwarcie ofert za pośrednictwem platformazakupowa.pl

 

Powrót na górę strony