OGŁOSZONE

PUZ-2380-097-043/2022-097/2023/AB

Termin składania ofert: 12.09.2023 godz. 09:15

CPV:

Wartość zamówienia:

Realizacja umowy ramowej – zakup i dostawa komputerów PC typ II (5 szt.)

Realizacja umowy ramowej – zakup i dostawa komputerów PC typ II (5 szt.)

sprawa nr PUZ-2380-097-043/2022-097/2023/AB,

CPV: 30200000-1

Termin składania ofert wykonawczych do dnia: 12.09.2023 r. do godz. 09.15.

Termin otwarcia ofert wykonawczych: do dnia 12.09.2023 r. do godz. 09.30.

Oferty wykonawcze w ramach realizacji umowy ramowej należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Otwarcie ofert za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Powrót na górę strony