OGŁOSZONE

PUZ-2380-102-079/2022-102/2023/MR

Termin składania ofert: 13.09.2023 godz. 09:00.

CPV:

Wartość zamówienia:

Realizacja umowy ramowej na dostawę – dostawa urządzeń wielofunkcyjnych wysokowydajnych A3 drukujących w kolorze wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem do zarządzania siecią komputerów oraz urządzeniami drukującymi w ilości 1 sztuka – część 1 postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej; numer postępowania PUZ-2380-102-079/2022-102/2023/MR

Termin składania ofert wykonawczych do dnia: 13.09.2023 r. do godz. 09.00.

Termin otwarcia ofert wykonawczych: do dnia 13.09.2023 r. do godz. 09.25.

Oferty wykonawcze w ramach realizacji umowy ramowej należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Otwarcie ofert za pośrednictwem platformazakupowa.pl

 

Powrót na górę strony