OGŁOSZONE

PUZ-2380-100-029/2021-100/2023/MR

Termin składania ofert: 20.09.2023 godz.09:00

CPV:

Wartość zamówienia:

Realizacja umowy ramowej na dostawę – dostawa drukarek monochromatycznych typu I w ilości 1 szt. i drukarek monochromatycznych typu II w ilości 48 szt.; numer postępowania PUZ-2380-100-029/2021-100/2023/MR

Termin składania ofert wykonawczych do dnia: 20.09.2023 r. do godz. 09.00.

Termin otwarcia ofert wykonawczych: do dnia 20.09.2023 r. do godz. 09.20.

Oferty wykonawcze w ramach realizacji umowy ramowej należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Otwarcie ofert za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Powrót na górę strony