OGŁOSZONE

PUZ-2380-103-079/2022-103/2023/MR

Termin składania ofert: 20.09.2023 r. godz. 09:00

CPV:

Wartość zamówienia:

Realizacja umowy ramowej na dostawę – dostawa drukarka laserowa wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem do zarządzania siecią komputerów oraz urządzeniami drukującymi w ilości 1 sztuka – część 3 postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej; numer postępowania PUZ-2380-103-079/2022-103/2023/MR

Termin składania ofert wykonawczych do dnia: 20.09.2023 r. do godz. 09.00.

Termin otwarcia ofert wykonawczych: do dnia 20.09.2023 r. do godz. 09.30.

Oferty wykonawcze w ramach realizacji umowy ramowej należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Otwarcie ofert za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Powrót na górę strony