PUZ-2380-107-006-107/2023/DZ - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-107-006-107/2023/DZ

Termin składania ofert: 29.09.2023, godz. 09:00

CPV: 39294100-0 – Artykuły informacyjne i promocyjne

Wartość zamówienia: poniżej 140000 euro

Dostawa materiałów prewencyjnych dla KMP Wrocław

Postępowanie nie zostało podzielone na części.

 

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej – Platforma) pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy lub poczty elektronicznej, adres: dorota.zych@wr.policja.gov.pl.

Link do postępowania dostępny jest na stronie platformazakupowa.pl – https://platformazakupowa.pl/transakcja/821759 oraz stronie internetowej Zamawiającego, na której umieszczono postępowanie pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ wraz z załącznikami zamieszczone zostały na platformazakupowa.pl – https://platformazakupowa.pl/transakcja/821759. Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na platformazakupowa.pl – https://platformazakupowa.pl/transakcja/821759 lub pocztą elektroniczną, adres: dorota.zych@wr.policja.gov.pl.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw, na stronie dotyczącej postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/821759.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP dnia 21.09.2023 r. 

Powrót na górę strony