PUZ-2380-112-063-112/2023/KD - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-112-063-112/2023/KD

Termin składania ofert: 09.10.2023 r. godz. 09.00

CPV: 55321000-6 usługi przygotowywania posiłków 55520000-1 – usługi dostarczania posiłków

Wartość zamówienia: poniżej 140000 euro

Świadczenie usług przygotowywania i wydawania posiłków dla zatrzymanych w PDOZ w garnizonie dolnośląskim: KMP Jelenia Góra, KPP Kamienna Góra, KPP Lubań, KPP Lwówek Śląski, KPP Oleśnica, KPP Oława, KPP Strzelin, KPP Środa Śląska, KPP Zgorzelec, KP Nowa Ruda, KP Syców.

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowywania, wydawania i dostarczania przez Wykonawcę posiłków – wyżywienia całodziennego składającego się z trzech posiłków w tym jednego gorącego (lub zamiennie suchego prowiantu dla osób zatrzymanych przebywających w konwoju trwającym ponad
8 godz.) - oraz napoi do śniadania i kolacji, w dni robocze, w dni wolne od pracy i święta, dla osób zatrzymanych w
Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych sporządzanych zgodnie Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. nr 2022 poz. 2132 ze zmianami) oraz aktami wykonawczymi.

Ilość norm dobowych (osoba/dzień) dla których należy zapewnić wykonanie usługi w okresie realizacji umowy; godziny wydawania posiłków: Śniadanie - 7.00 - 8.00, Obiad -12.00-14.00, Kolacja - 18.00-19.00:

 • Część 1 – KMP Jelenia Góra – 3338 norm w okresie trwania umowy,

 • Część 2 – KPP Kamienna Góra – 684 norm w okresie trwania umowy,

 • Część 3 – KPP Lubań - 1494 norm w okresie trwania umowy,

 • Część 4 – KPP Lwówek Śląski – 1018 norm w okresie trwania umowy,

 • Część 5 – KPP Oleśnica - 712 norm w okresie trwania umowy,

 • Część 6 - KPP Oława - 926 norm w okresie trwania umowy,

 • Część 7 - KPP Strzelin - 340 norm w okresie trwania umowy,

 • Część 8 – KPP Środa Śląska - 426 norm w okresie trwania umowy,

 • Część 9 –KPP Zgorzelec – 1750 norm w okresie trwania umowy,

 • Część 10 –KP Nowa Ruda – 1798 norm w okresie trwania umowy,

 • Część 11 –KP Syców – 712 norm w trakcie trwania umowy

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/824766 oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/824766 Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/824766 lub pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/824766

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.09.2023 r. pod nr 2023/BZP 00417865.

Powrót na górę strony