OGŁOSZONE

PUZ-2380-113-029/2021-113/2023/MR

Termin składania ofert: 04.10.2023 r. godz. 09:00

CPV:

Wartość zamówienia:

Realizacja umowy ramowej - dostawa – drukarki monochromatyczne typ I w ilości 3 szt. i monochromatyczne typ II w ilości 1 szt.

Termin składania ofert wykonawczych:  do dnia 04.10.2023 r. do godz. 09.00
Oferty wykonawcze w ramach realizacji umowy ramowej należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Otwarcie ofert w dniu 04.10.2023 r. o godz. 09.10 za pośrednictwem platformazakupowa.pl
 

Powrót na górę strony