OGŁOSZONE

PUZ-2380-118-033/2022-118/2023/MR

Termin składania ofert: 10.10.2023 r. do godz. 09:00

CPV: 42900

Wartość zamówienia:

Realizacja umowy ramowej - dostawa monitorów komputerowych typ II w ilości 18 sztuk – część 2 postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej

Termin składania i otwarcia ofert wykonawczych: 10.10.2023 r. do godz. 09.00
Oferty wykonawcze w ramach realizacji umowy ramowej należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Otwarcie ofert w dniu 10.10.2023 r. o godz. 09.10 za pośrednictwem platformazakupowa.pl
 

Powrót na górę strony