OGŁOSZONE

PUZ-2380-117-043/2022-117/2023/AB

Termin składania ofert: 09.10.2023 godz. 09:00

CPV: 30200000-1

Wartość zamówienia:

Realizacja umowy ramowej – zakup i dostawa komputerów PC typ II (1 szt.)

Termin składania ofert wykonawczych do dnia: 09.10.2023r. do godz. 09.00.

Termin otwarcia ofert wykonawczych: do dnia 09.10.2023r. do godz. 09.30.

Oferty wykonawcze w ramach realizacji umowy ramowej należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Otwarcie ofert za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Informuje się, iż w terminie składania ofert nie złożono żadnej oferty wykonawczej w postępowaniu.

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony