PUZ-2380-144-079-144/2023/KD - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-144-079-144/2023/KD

Termin składania ofert: 12.12.2023 godz. 11.00

CPV: 18832000-0 – obuwie specjalne, 18412200-2 – koszulki sportowe, 18331000-8 – koszulki, 18424000-7 – rękawice, 35811200-4 – mundury policyjne, 18223200-0 – kurtki, 18425000-4 – paski, 18443300-9 – nakrycia głowy

Wartość zamówienia: poniżej 140000 euro

Dostawa wyposażenia specjalnego w ramach projektu: „Poszukiwania osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy oraz w Załączniku nr 3 do SWZ Projektowane Postanowienia Umowy (PPU).

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na osiem (8) części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub więcej części postępowania (maksymalnie osiem), z uwzględnieniem całego zakresu asortymentu przewidzianego dla danej części.

Część I : kurtka Soft-shell – 5 sztuk;

Część II: spodnie taktyczne – 5 sztuk;

Część III: T-shirt – 5 sztuk;

Część IV : bluza Combat – 5 sztuk;

Część V: rękawice taktyczne – 15 sztuk;

Część VI: pas operacyjno-taktyczny – 15 sztuk;

Część VII : czapka z daszkiem – 15 sztuk;

Część VIII: buty trekkingowe/taktyczne – 15 sztuk.

3. Miejsce dostawy asortymentu dla części 1-8: Magazyn Wydziału Zaopatrzenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, ul. Sokolnicza 12, 53-676 Wrocław

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/858365 oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/858365 Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/858365 lub pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/858365

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.12.2023 r. pod nr 2023/BZP 00530681.

Powrót na górę strony