OGŁOSZONE

PUZ-2380-139-033/2022-139/2023/MR

Termin składania ofert: 05.12.2023 r. do godz. 09:00

CPV:

Wartość zamówienia:

Realizacja umowy ramowej - dostawa monitorów komputerowych typ II w ilości 22 sztuk – część 2 postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej

Realizacja umowy ramowej - dostawa monitorów komputerowych typ II w ilości 22 sztuk – część 2 postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej
Termin składania i otwarcia ofert wykonawczych: 05.12.2023 r. do godz. 09.00
Oferty wykonawcze w ramach realizacji umowy ramowej należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Otwarcie ofert w dniu 05.12.2023 r. o godz. 09.10 za pośrednictwem platformazakupowa.pl
 

Powrót na górę strony