PUZ-2380-143-016-143/2023/DZ - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-143-016-143/2023/DZ

Termin składania ofert: 20.12.2023 r. godz. 09:00

CPV: 79110000-8 – Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej

Wartość zamówienia: poniżej 750.000 euro

Świadczenie usługi prawnej dla jednostek działających na terenie Komend Miejskich Policji w: Legnicy, Jeleniej Górze, Wałbrzychu oraz Komend Powiatowych Policji w: Bolesławcu, Dzierżoniowie, Głogowie, Górze, Jaworze, Kamiennej Górze, Kłodzku, Lubaniu, Lubinie, Lwówku Śląskim, Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Polkowicach, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Świdnicy, Trzebnicy, Wołowie, Ząbkowicach Śląskich, Zgorzelcu, Złotoryi

Postępowanie podzielono na 25 części:

- część 1 – obsługa prawna KPP Bolesławiec,

- część 2 – obsługa prawna KPP Dzierżoniów,

- część 3 – obsługa prawna KPP Głogów,

- część 4 – obsługa prawna KPP Góra,

- część 5 – obsługa prawna KPP Jawor,

- część 6 – obsługa prawna KPP Kamienna Góra,

- część 7 – obsługa prawna KPP Kłodzko,

- część 8 – obsługa prawna KPP Lubań,

- część 9 – obsługa prawna KPP Lubin,

- część 10 – obsługa prawna KPP Lwówek Śląski,

- część 11 – obsługa prawna KPP Milicz,

- część 12 – obsługa prawna KPP Oleśnica,

- część 13 – obsługa prawna KPP Oława,

- część 14 – obsługa prawna KPP Polkowice,

- część 15 – obsługa prawna KPP Strzelin,

- część 16 – obsługa prawna KPP Środa Śląska,

- część 17 – obsługa prawna KPP Świdnica,

- część 18 – obsługa prawna KPP Trzebnica,

- część 19 – obsługa prawna KPP Wołów,

- część 20 – obsługa prawna KPP Ząbkowice Śląskie,

- część 21 – obsługa prawna KPP Zgorzelec,

- część 22 – obsługa prawna KPP Złotoryja,

- część 23 – obsługa prawna KMP Legnica,

- część 24 – obsługa prawna KMP Jelenia Góra,

- część 25 – obsługa prawna KMP Wałbrzych.

 

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej – Platforma) pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy lub poczty elektronicznej, adres: dorota.zych@wr.policja.gov.pl.

Link do postępowania dostępny jest na stronie platformazakupowa.pl – https://platformazakupowa.pl/transakcja/863054 oraz stronie internetowej Zamawiającego, na której umieszczono postępowanie pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ wraz z załącznikami zamieszczone zostały na platformazakupowa.pl – https://platformazakupowa.pl/transakcja/863054. Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na platformazakupowa.pl – https://platformazakupowa.pl/transakcja/863054 lub pocztą elektroniczną, adres: dorota.zych@wr.policja.gov.pl.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw, na stronie dotyczącej postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/863054.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP dnia 12.12.2023 r. 

Powrót na górę strony