PUZ-2380-147-046-147/2023/MA - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-147-046-147/2023/MA

Termin składania ofert: 17.01.2024 r. godz. 10:00

CPV: 50118110-9 – usługi holownicze

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro

Usługi załadunku, transportowania i wyładunku (holowania) pojazdów oraz części pojazdów o maksymalnej masie całkowitej do 3,5 tony oraz pojazdów o napędzie alternatywnym o masie do 4,25 t, zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych, na terenie obszarów podległych: KPP w Głogowie i KPP w Polkowicach oraz przewozy uszkodzonych pojazdów służbowych do wskazanego miejsca naprawy

Postępowanie prowadzone jest w języku polskimza pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: monika.andruszkiewicz@wr.policja.gov.pl, 

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/864482 oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/864482 Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/864482 lub pocztą elektroniczną na adres: monika.andruszkiewicz@wr.policja.gov.pl .

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/864482

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w DUUE dnia 13.12.2023 r.


 

Powrót na górę strony