PUZ-2380-015-043-015/2024/MA - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-015-043-015/2024/MA

Termin składania ofert: 27.02.2024 r. do godz. 10:00

CPV: 55270000-3, 55120000-7

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych

Usługa hotelowo-gastronomiczna wraz z udostępnieniem sali konferencyjnej podczas spotkania podsumowującego projekt pt. "Poszukiwania osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości" w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 - Program "Sprawy Wewnętrzne"

Postępowanie prowadzone jest w języku polskimza pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: monika.andruszkiewicz@wr.policja.gov.pl, 

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl  https://platformazakupowa.pl/transakcja/890148 oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/890148 Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/890148 lub pocztą elektroniczną na adres: monika.andruszkiewicz@wr.policja.gov.pl .

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/890148

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP dnia 19.02.2024 r. 

Powrót na górę strony