PUZ-2380-011-034-011/2024/DZ - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-011-034-011/2024/DZ

Termin składania ofert: 29.02.2024, godz. 09:00

CPV: 85100000-0 – Usługi ochrony zdrowia, 85121000-3 – Usługi medyczne

Wartość zamówienia: poniżej 750.000 euro

Wykonanie usług medycznych w postaci specjalistycznych badań psychiatrycznych wobec osób zatrzymanych/doprowadzonych przez funkcjonariuszy Policji na obszarze działania Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu i podległych jej komisariatów, wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji Komendy Głównej Policji w Warszawie, Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Komendy Głównej Policji w Warszawie oraz Biura Spraw Wewnętrznych Wydział we Wrocławiu

Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro

Postępowanie nie zostało podzielone na części.

 

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej – Platforma) pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy lub poczty elektronicznej, adres: dorota.zych@wr.policja.gov.pl.

Link do postępowania dostępny jest na stronie platformazakupowa.pl – https://platformazakupowa.pl/transakcja/890963 oraz stronie internetowej Zamawiającego, na której umieszczono postępowanie pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ wraz z załącznikami zamieszczone zostały na platformazakupowa.pl – https://platformazakupowa.pl/transakcja/890963. Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na platformazakupowa.pl – https://platformazakupowa.pl/transakcja/890963 lub pocztą elektroniczną, adres: dorota.zych@wr.policja.gov.pl.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw, na stronie dotyczącej postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/890963.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP dnia 20.02.2024 r. 

Powrót na górę strony