OGŁOSZONE

PUZ-2380-019-033/2022-019/2024/MR

Termin składania ofert: 07.03.2024 r. godz. 09:00

CPV:

Wartość zamówienia:

Realizacja umowy ramowej - dostawa monitorów komputerowych typ II w ilości 92 sztuk – część 2 postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej

Realizacja umowy ramowej - dostawa monitorów komputerowych typ II w ilości 92 sztuk – część 2 postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej

Termin składania i otwarcia ofert wykonawczych: 07.03.2024 r. do godz. 09.00
Oferty wykonawcze w ramach realizacji umowy ramowej należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Otwarcie ofert w dniu 07.03.2024 r. o godz. 09.15 za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Powrót na górę strony