PUZ-2380-023-011-023/2024/DZ - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-023-011-023/2024/DZ

Termin składania ofert: 27.03.2024 r. godz. 09:00

CPV: 22000000-0 – Druki i produkty podobne, 22458000-5 – pozostałe druki, 22900000-9 – Różne druki, 30199740-9 – Druki okazjonalne

Wartość zamówienia: poniżej 140000 euro

Dostawa druków i formularzy resortowych dla KWP, KMP, KPP woj. dolnośląskiego oraz CBŚP, BSW i CBZC

Postępowanie podzielono na 2 części:

- część 1 – dostawa druków i formularzy resortowych – KWP, KMP, KPP, CBŚP, BSW, CBZC,

- część 2 – dostawa druków i formularzy resortowych – WPA.

 

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej – Platforma) pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy lub poczty elektronicznej, adres: dorota.zych@wr.policja.gov.pl.

Link do postępowania dostępny jest na stronie platformazakupowa.pl – https://platformazakupowa.pl/transakcja/903216 oraz stronie internetowej Zamawiającego, na której umieszczono postępowanie pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ wraz z załącznikami zamieszczone zostały na platformazakupowa.pl – https://platformazakupowa.pl/transakcja/903216. Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na platformazakupowa.pl – https://platformazakupowa.pl/transakcja/903216 lub pocztą elektroniczną, adres: dorota.zych@wr.policja.gov.pl.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw, na stronie dotyczącej postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/903216.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP dnia 18.03.2024 r. 

 

Powrót na górę strony