PUZ-2380-031-012-031/2024/KS - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-031-012-031/2024/KS

Termin składania ofert: 05.04.2024r. godz. 09:00

CPV: 15981000-8

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych

Dostawa naturalnej wody mineralnej dla jednostek i komórek organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego

Dostawa naturalnej wody mineralnej dla jednostek i komórek organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego. (ID 906772)

Termin składania ofert:  05.04.2024 r. godz.09:00

15981000-8

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim  za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: katarzyna.sokolowska@wr.policja.gov.pl

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl  https://platformazakupowa.pl/transakcja/906772 oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/906772 Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/906772 lub pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.sokolowska@wr.policja.gov.pl .

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/906772

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji na: Platforma e-Zamówienia dnia 26.03.2024 r. pod nr 2024/BZP 00259513/01

Powrót na górę strony