PUZ-2380-034-031-034/2024/DZ - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-034-031-034/2024/DZ

Termin składania ofert: 16.04.2024 r. godz. 09:00

CPV: 85100000-0 – Usługi ochrony zdrowia, 85121000-3 – Usługi medyczne

Wartość zamówienia: poniżej 750.000 euro

Wykonanie usług medycznych z zakresu badań lekarskich oraz usługi pobrania krwi wobec osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję na obszarze działania Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach

Postępowanie nie zostało podzielone na części.

 

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej – Platforma) pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy lub poczty elektronicznej, adres: dorota.zych@wr.policja.gov.pl.

Link do postępowania dostępny jest na stronie platformazakupowa.pl – https://platformazakupowa.pl/transakcja/911995 oraz stronie internetowej Zamawiającego, na której umieszczono postępowanie pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ wraz z załącznikami zamieszczone zostały na platformazakupowa.pl – https://platformazakupowa.pl/transakcja/911995. Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na platformazakupowa.pl – https://platformazakupowa.pl/transakcja/911995 lub pocztą elektroniczną, adres: dorota.zych@wr.policja.gov.pl.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw, na stronie dotyczącej postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/911995.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP dnia 08.04.2024 r. 

Powrót na górę strony