PUZ-2380-025-060-025/2024/DZ - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-025-060-025/2024/DZ

Termin składania ofert: 17.05.2024 r. godz. 09:00

CPV: 90910000-9 usługi sprzątania

Wartość zamówienia: powyżej 143000 euro

Usługa kompleksowego sprzątania – KWP Wrocław, budynek ,,Śnieżka’’, ul. Muzealna 16

Postępowanie nie zostało podzielone na części.

 

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej – Platforma) pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy lub poczty elektronicznej, adres: dorota.zych@wr.policja.gov.pl.

Link do postępowania dostępny jest na stronie platformazakupowa.pl – https://platformazakupowa.pl/transakcja/915138 oraz stronie internetowej Zamawiającego, na której umieszczono postępowanie pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ wraz z załącznikami zamieszczone zostały na platformazakupowa.pl – https://platformazakupowa.pl/transakcja/915138.

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na platformazakupowa.pl – https://platformazakupowa.pl/transakcja/915138 lub pocztą elektroniczną, adres: dorota.zych@wr.policja.gov.pl.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw, na stronie dotyczącej postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/915138.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w DUUE dnia 11.04.2024 r. oraz opublikowane w DUUE dnia 15.04.2024 r., pod nr DZ.U. S: 74/2024, 220094-2024.

Powrót na górę strony