PUZ-2380-036-070-036/2024/IR - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-036-070-036/2024/IR

Termin składania ofert: 22.05.2024 r. godz. 09.00

CPV: 98351100-9 usługi parkingowe

Wartość zamówienia:

Przechowywanie pojazdów zabezpieczonych do dalszego postępowania procesowego na terenie podległym: KPP w Bolesławcu, KPP w Głogowie, KPP w Górze, KPP w Kamiennej Górze, KPP w Lubaniu, KPP w Lwówku, KPP w Oleśnicy, KPP w Polkowicach, KPP w Środzie Śląskiej, KPP w Zgorzelcu i KPP w Złotoryi.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: iwona.rogaczewska@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.
Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl  :
https://platformazakupowa.pl/transakcja/916248

 (oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na
https://platformazakupowa.pl/transakcja/916248
Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/916248
lub pocztą elektroniczną na adres: iwona.rogaczewska@wr.policja.gov.pl .
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
https://platformazakupowa.pl/transakcja/916248

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w DUUE dnia 16.04.2024r.opublikowane 17.04.2024  r. pod nr 2024/S 076-225646

Powrót na górę strony