PU-2380-169-028-136/2020/ESz. - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PU-2380-169-028-136/2020/ESz.

Termin składania ofert: 21.12.2020 godz. 10.00

CPV: : 34300000-0 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

Wartość zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy fabrycznie nowych i kompletnych części zamiennych oryginalnych oraz o porównywalnej jakości do samochodów służbowych Policji garnizonu dolnośląskiego.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: http://: ewa.szladow-pauch@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.plhttps://platformazakupowa.pl/transakcja/398557 oraz Profilu Nabywcy zamawiającegohttps://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ z załącznikami zamieszczone zostały na http://Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ z załącznikami zamieszczone zostały na  https://platformazakupowa.pl/transakcja/398557

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na  https://platformazakupowa.pl/transakcja/398557  lub pocztą elektroniczną na adres:ewa.szladow-pauch@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie postępowania:http:// https://platformazakupowa.pl/transakcja/398557

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji dnia 18.11.2020 r. i opublikowane w Suplemencie do DUUE dnia 23.11.2020 r., pod nr 2020/S 228-561168.


 

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony