PU 2380-020-032-018/2021/ESZP - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PU 2380-020-032-018/2021/ESZP

Termin składania ofert: 08.07.2021 godz. 09:00

CPV: 50112100-4   

Wartość zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie obsług technicznych i napraw bieżących pojazdów służbowych garnizonu dolnośląskiego Policji – zleconych przez Stację Obsługi pojazdów we Wrocławiu, Wałbrzychu i Jeleniej Górze

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: ewa.szladow-pauch@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl, https://platformazakupowa.pl/transakcja/466980 oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/466980

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/466980 lub pocztą elektroniczną na adres: ewa.szladow-pauch@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/466980

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w DUUE dnia 02.06.2021 r. i opublikowane w DUUE dnia 07.06.2021 r. pod nr 2021/S 108-285071.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/466980
 

Powrót na górę strony