PU 2380-034-038-032/2021/ESzP - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PU 2380-034-038-032/2021/ESzP

Termin składania ofert: 29.06.2021 godz. 09:00

CPV: 32562200-2, 45314300-4, 45314310-7   

Wartość zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja linii światłowodowej w relacji KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33 – KP Fabryczna przy ul. Połbina 1 we Wrocławiu

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja linii światłowodowej w relacji KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33 – KP Fabryczna przy ul. Połbina 1 we Wrocławiu.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej:http://ewa.szladow-pauch@wr.policja.gov.pl

chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/469983 oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/469983

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków  elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/469983 lub pocztą elektroniczną na adres: http://ewa.szladow-pauch@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw. na stronie dotyczącej postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/469983

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji na: Platforma e-Zamówienia dnia 14.06.2021 r. pod nr 2021/BZP 00081336/01.

Powrót na górę strony