Pu-2380-049-055/2020-047/2021/AB - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

Pu-2380-049-055/2020-047/2021/AB

Termin składania ofert: 19/07/2021 godz. 12:00

CPV: 30197644-2 (papier kserograficzny); 30197642-8 (papier fotokopiujący i kserograficzny); 30197630-1 (papier do drukowania)

Wartość zamówienia:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w celu realizacji umowy ramowej na podstawie art. 101a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, którego przedmiotem zamówienia jest trzecia dostawa papieru w ramach realizacji 3 zawartych umów ramowych o numerach: M-III-2310-10/2021/I z dnia 16/02/2021, M-III-2310-10/2021/II z dnia 15/02/2021 oraz M-III-2310-10/2021/III z dnia 15/02/2021; nr referencyjny Pu-2380-049-055/2020-047/2021/AB

Wartość zamówienia: 220000,00 zł.

Termin składania i otwarcia ofert wykonawczych: Wykonawcy, którzy zawarli umowę ramową, składają oferty wykonawcze w terminie do dnia 19/07/2021 r. do godz. 12:00 za pośrednictwem platformazakupowa.pl wykorzystując link, który otrzymali w zaproszeniu do składania ofert wykonawczych z dnia 24/06/2021 r.

Termin otwarcia ofert: 19/07/2021 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Powrót na górę strony