PUZ-2380-109-043/2022-109/2022 - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-109-043/2022-109/2022

Termin składania ofert: 19.09.2022 godz. 09.00

CPV: 42900

Wartość zamówienia:

Realizacja umowy ramowej - dostawa monitorów komputerowych typ I w ilości 36 sztuk – część 1 postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej

Termin składania i otwarcia ofert wykonawczych:   19.09.2022 r. do godz. 09.00
Oferty wykonawcze w ramach realizacji umowy ramowej należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Otwarcie ofert w dniu 19.09.2022 r. o godz. 09.15 za pośrednictwem platformazakupowa.pl
 

Powrót na górę strony