OGŁOSZONE

PUZ-2380-110-043/2022-110/2022/MR

Termin składania ofert: 19.09.2022 r. godz. 10:00

CPV: 42900

Wartość zamówienia:

Realizacja umowy ramowej - dostawa monitorów komputerowych typ II w ilości 20 sztuk – część 2 postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej

Termin składania i otwarcia ofert wykonawczych:   19.09.2022 r. do godz. 10.00
Oferty wykonawcze w ramach realizacji umowy ramowej należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Otwarcie ofert w dniu 19.09.2022 r. o godz. 10.15 za pośrednictwem platformazakupowa.pl
 

Powrót na górę strony