OGŁOSZONE

PUZ-2380-111-043/2022-111/2022/MR

Termin składania ofert: 28.09.2022 r. godz. 09.00

CPV: 42900

Wartość zamówienia:

Realizacja umowy ramowej - drukarki monochromatyczne typ I w ilości 5 szt. – część 1 postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej

Termin składania i otwarcia ofert wykonawczych:   28.09.2022 r. do godz. 09.00
Oferty wykonawcze w ramach realizacji umowy ramowej należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Otwarcie ofert w dniu 28.09.2022 r. o godz. 09.15 za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Powrót na górę strony