PUZ-2380-150-050-150/2022/KD - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-150-050-150/2022/KD

Termin składania ofert: 19.12.2022 godz. 09:00

CPV: 50118110-9 – usługi holownicze

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro

Przewóz i holowania pojazdów oraz części pojazdów o maksymalnej masie całkowitej do 3,5t. DMC zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych

1. Przedmiotem zamówienia jest przewóz i holowania pojazdów oraz części pojazdów o maksymalnej masie całkowitej do 3,5t. DMC zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych na terenie podległym: KMP w Wałbrzychu, KMP we Wrocławiu, KPP w Dzierżoniowie, KPP w Górze, KPP w Głogowie, KPP w Jaworze, KPP w Kłodzku, KPP w Lubaniu, KPP w Lubinie, KPP w Oleśnicy, KPP w Polkowicach, KPP w Świdnicy, KPP w Ząbkowicach Śląskich i KPP w Złotoryi oraz przewozu uszkodzonych pojazdów do wskazanego miejsca naprawy.

2. Zamawiający podzielił zamówienie na 14 części w zależności od miejsca realizowania usługi. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie, trzy, kilka lub wszystkie części postępowania.

Część 1: Przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie miasta i powiatu dzierżoniowskiego:

- orientacyjna ilość przewozów w granicach powiatu: 260,

- orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 140 km.

Część 2: Przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie miasta i powiatu górowskiego:

- orientacyjna ilość przewozów w granicach powiatu: 60,

- orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 40 km.

Część 3: Przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie miasta i powiatu głogowskiego:

- orientacyjna ilość przewozów w granicach powiatu: 70,

- orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 150 km.

Część 4: Przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie miasta i powiatu jaworskiego:

- orientacyjna ilość przewozów w granicach powiatu: 154,

- orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 225 km.

Część 5: Przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie miasta i powiatu kłodzkiego:

- orientacyjna ilość przewozów w granicach powiatu: 241,

- orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 80 km.

Część 6: Przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie miasta i powiatu lubańskiego:

- orientacyjna ilość przewozów w granicach powiatu: 125,

- orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 170 km.

Część 7: Przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie miasta i powiatu lubińskiego:

- orientacyjna ilość przewozów w granicach powiatu: 250,

- orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 260 km.

Część 8: Przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie miasta i powiatu oleśnickiego:

- orientacyjna ilość przewozów w granicach powiatu: 100,

- orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 110 km.

Część 9: Przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie miasta i powiatu polkowickiego:

- orientacyjna ilość przewozów w granicach powiatu: 72,

- orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 90 km.

Część 10: Przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie miasta i powiatu świdnickiego:

- orientacyjna ilość przewozów w granicach powiatu: 930,

- orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 500 km.

Część 11: Przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie miasta i powiatu wałbrzyskiego:

- orientacyjna ilość przewozów w granicach powiatu: 260,

- orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 170 km.

Część 12: Przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie miasta i powiatu wrocławskiego:

- orientacyjna ilość przewozów w granicach powiatu: 704,

- orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 200 km.

Część 13: Przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie miasta i powiatu ząbkowickiego:

- orientacyjna ilość przewozów w granicach powiatu: 61,

- orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 40 km.

Część 14: Przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie miasta i powiatu złotoryjskiego:

- orientacyjna ilość przewozów w granicach powiatu: 43,

- orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 100 km.

 

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/689154 Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/689154

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/689154 lub pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/689154

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w DUUE dnia 09.11.2022 r., opublikowane DUUE 2022/S 219-630633 w dniu 14.11.2022 r. 

Powrót na górę strony