OGŁOSZONE

PUZ-2380-168-043/2022-167/2022/MR

Termin składania ofert: 08.12.2022 godz. 12.00

CPV: 42900

Wartość zamówienia:

Realizacja umowy ramowej - dostawa monitorów komputerowych typ II w ilości 138 sztuk – część 2 postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej

Termin składania i otwarcia ofert wykonawczych:   08.12.2022 r. do godz. 12.00
Oferty wykonawcze w ramach realizacji umowy ramowej należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Otwarcie ofert w dniu 08.12.2022 r. o godz. 12.15 za pośrednictwem platformazakupowa.pl
 

Powrót na górę strony