OGŁOSZONE

PUZ-2380-169-029/2021-168/2022/MR

Termin składania ofert: 08.12.2022 r. godz. 12:00

CPV: 42900

Wartość zamówienia:

Realizacja umowy ramowej dostawa – drukarki monochromatyczne typ I w ilości 13 szt. i monochromatyczne typ II w ilości 26 szt. ,numer postępowania PUZ-2380-169-029/2021-168/2022/MR.

Termin składania i otwarcia ofert wykonawczych:   08.12.2022 r. do godz. 12.00
Oferty wykonawcze w ramach realizacji umowy ramowej należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Otwarcie ofert w dniu 08.12.2022 r. o godz. 12.25 za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Powrót na górę strony