OGŁOSZONE

PUZ-2380-174-029/2021-173/2022/MR

Termin składania ofert: 16.12.2022 r. godz. 14:00

CPV: 42900

Wartość zamówienia:

Realizacja umowy ramowej dostawa – drukarki monochromatyczne typ I w ilości 3 szt. i monochromatyczne typ II w ilości 5 szt.

Termin składania i otwarcia ofert wykonawczych:   14.12.2022 r. do godz. 14.00
Oferty wykonawcze w ramach realizacji umowy ramowej należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Otwarcie ofert w dniu 14.12.2022 r. o godz. 14.10 za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Powrót na górę strony