PUZ-2380-003-005-003/2023/KD - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-003-005-003/2023/KD

Termin składania ofert: 24.02.2023r. godz. 09.00

CPV: 33761000-2, 39224000-8, 39514200-0, 39800000-0, 39813000-4, 39830000-9, 39831300-9, 39831600-2, 33711900-6

Wartość zamówienia: poniżej 140000 euro

Dostawa papieru toaletowego, środków czystości i materiałów do sprzątania dla KWP i KMP/KPP.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru toaletowego, środków czystości i materiałów do sprzątania dla KWP i KMP/KPP.

2. Zamówienie zostało podzielone na następujące części:

część 1 postępowania: papier toaletowy, w tym: papier toaletowy mały, papier toaletowy duży, ręcznik zz;

część 2 postępowania: materiały, w tym: worki na odpady 35l, worki na odpady 60l, worki na odpady 120l, worki na odpady 160l, ścierka mikrofibra, ścierka do podłogi, miotła do zamiatania z kijem, miotła ogrodowa z kijem, mop płaski komplet, zapas do mopa z kieszeniami i zakładkami, kosz na śmieci 25l, szczotka do WC, zmiotka i szufelka, mop okrągły z kijem, wiadro, wiadro z wyciskaczem do mopa okrągłego, zapas do mopa okrągłego;

część 3 postępowania: środki chemiczne, w tym: mleczko do czyszczenia, żel do WC, mydło w płynie, uniwersalny płyn do podłóg, płyn do szyb, spray do mebli, skoncentrowany środek do mycia powierzchni, płyn do mycia naczyń, żel do udrażniania rur, spray do mycia łazienek.

Produkty wymienione w części 3 pozycja od 1 do 10 winny być opatrzone etykietą w języku polskim zawierającą skład chemiczny produktu oraz instrukcję użycia.

Wykonawca w momencie realizacji zamówienia zobowiązany będzie do przesłania kart charakterystyki w wersji elektronicznej na wyznaczony adres e-mail.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości przedstawiono w załącznikach
nr 1A, 1B, 1C do SWZ w zależności od nr części
.

4. Miejsce realizacji dostaw: środki czystości należy dostarczyć do: Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Sokolniczej 12, 53-676 Wrocław.

5. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie lub wybrane części postępowania. Wymaga się złożenia oferty obejmującej całość przedmiotu zamówienia w danej części postępowania.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/724269 oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/724269

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/724269 lub pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/724269

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.02.2023 r. pod nr 2023/BZP 00081729. 

Powrót na górę strony