PUZ-2380-007-014-007/2023/KS - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-007-014-007/2023/KS

Termin składania ofert: 23.02.2023 r. godz. 9:00

CPV: 85100000-0, 85121000-3   

Wartość zamówienia:

Wykonanie usług medycznych z zakresu badań lekarskich oraz pobrania krwi od osób zatrzymanych/ doprowadzonych przez funkcjonariuszy Policji na obszarze działania Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze – Kowary oraz Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze.

Wykonanie usług medycznych z zakresu badań lekarskich oraz pobrania krwi od osób zatrzymanych/ doprowadzonych przez funkcjonariuszy Policji na obszarze działania Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze – Kowary oraz Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze.

PUZ-2380-007-014-007/2023/KS

Termin składania ofert:  23.02.2023 r. godz.09:00

85100000-0, 85121000-3.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim  za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: katarzyna.sokolowska@wr.policja.gov.pl

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl  https://platformazakupowa.pl/transakcja/728632 oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/728632 Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/728632 lub pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.sokolowska@wr.policja.gov.pl .

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/728632

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji na: Platforma e-Zamówienia dnia 15.02.2023 r. pod nr 2023/BZP 00096526/01

Powrót na górę strony